Monthly Archives: August 2007

Chữ Nhẫn

> Nhẫn một chút sóng yên gió lặng Lùi một bước biển rộng trời cao Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ Thong dong tự tại vậy mà vui. Có khi nhẫn để yêu thương Có khi nhẫn để tìm … Continue reading

Posted in chicken_soup | Leave a comment