Monthly Archives: November 2009

>Cách vượt firewall để vào Facebook (Updated May 2011)

>1. Vào C:\Windows\System32\drivers\etc\2. Open file “hosts” với quyền Admin hoặc quyền gì có thể edit được.3. Copy và paste các dòng bên dưới vào file hosts và save lại.4. Chỉnh DNS thành 8.8.8.8    Xem hướng dẫn đổi: http://truongquangbinh.blogspot.com/2009/12/google-public-dns-va-opendns.html 5. Nhấn … Continue reading

Posted in configuration | Leave a comment

>Open DNS: Tăng tốc nạp trang và cải thiện độ bảo mật khi lướt web

>OpenDNS là một dịch vụ trực tuyến miễn phí, giúp cho việc truy cập Internet của bạn được an toàn hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn. Để sử dụng được OpenDNS, bạn cần thực hiện một số tùy chọn … Continue reading

Posted in configuration | Leave a comment