Monthly Archives: January 2011

Vượt tường lửa (firewall)

> Sử dụng các proxy/socks: Để tìm được các proxy/socks, bạn có thể truy cập vào một số trang proxy miễn phí như http://sockslist.net/ , http://www.checker.freeproxy.ru/checker/last_checked_proxies.php , http://aliveproxy.com/socks5-list/… Khi truy cập vào, bạn sẽ nhận được một danh sách các … Continue reading

Posted in configuration, internet | Leave a comment