Monthly Archives: March 2011

Dropbox – Lưu trữ, chia sẻ, đồng bộ hóa thư mục trên nhiều máy tính.

>Ổ đĩa trực tuyến Dropbox – Lưu trữ, chia sẻ, đồng bộ hóa thư mục trên nhiều máy tính. Đây là 4 ưu điểm để bạn chọn Dropbox làm nơi lưu trữ dữ liệu trực tuyến của mình: Luôn luôn … Continue reading

Posted in software_tutorial | Leave a comment