Category Archives: configuration

Vượt tường lửa (firewall)

> Sử dụng các proxy/socks: Để tìm được các proxy/socks, bạn có thể truy cập vào một số trang proxy miễn phí như http://sockslist.net/ , http://www.checker.freeproxy.ru/checker/last_checked_proxies.php , http://aliveproxy.com/socks5-list/… Khi truy cập vào, bạn sẽ nhận được một danh sách các … Continue reading

Posted in configuration, internet | Leave a comment

WCF Bindings needed for HTTPS

> I just finished writing my first production WCF application, which worked very well until I deployed it to our production environment.  All of a sudden none of the WCF calls would work, and I would get a JavaScript “TestService … Continue reading

Posted in .NET, asp.net, configuration, WCF | Leave a comment

>Google Public DNS và OpenDNS

>Ra đời muộn hơn dịch vụ OpenDNS, thế nhưng với danh nghĩa là “con của người khổng lồ”, DNS mới mẻ này của Google có thể làm nên chuyện.DNS là dịch vụ giúp phân giải tên miền thành địa chỉ … Continue reading

Posted in configuration | Leave a comment

>Cách vượt firewall để vào Facebook (Updated May 2011)

>1. Vào C:\Windows\System32\drivers\etc\2. Open file “hosts” với quyền Admin hoặc quyền gì có thể edit được.3. Copy và paste các dòng bên dưới vào file hosts và save lại.4. Chỉnh DNS thành 8.8.8.8    Xem hướng dẫn đổi: http://truongquangbinh.blogspot.com/2009/12/google-public-dns-va-opendns.html 5. Nhấn … Continue reading

Posted in configuration | Leave a comment

>Open DNS: Tăng tốc nạp trang và cải thiện độ bảo mật khi lướt web

>OpenDNS là một dịch vụ trực tuyến miễn phí, giúp cho việc truy cập Internet của bạn được an toàn hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn. Để sử dụng được OpenDNS, bạn cần thực hiện một số tùy chọn … Continue reading

Posted in configuration | Leave a comment

>Configure Specific Directories Using Location Settings

> By using the location element with an appropriate value for the path attribute, you can apply configuration settings to specific folders and files. The path attribute can be used to identify a specific file or child directory to which … Continue reading

Posted in .NET, asp.net, configuration, development_tutorial | Leave a comment

>Lock ASP.NET Configuration Settings

> By default, ASP.NET configuration files that are located in subdirectories override and extend configuration settings that are declared in parent configuration files. In application hosting scenarios, you might want to lock some settings of an ASP.NET application to prevent … Continue reading

Posted in .NET, asp.net, configuration, development_tutorial | Leave a comment